رتبه موضوع:
 • 130 رای - 2.52 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
خلاصه دستیاری مشكلات حاصل از مصرف الكل و مواد روان گردان
#1
 • اصطلاحات :
 • 1/ مسموميت : اثرات رواني و يا جسماني حاصل از ماده مصرفي كه پس از خروج از بدن ، از بين ميرود .
 • 2/ تحمل : تكرار مصرف ماده منجر به كاهش اثر آن ميشود .
 • 3/ وابستگي : سندرمي شامل ترك ، تحمل و . كه عليرغم بروز اثرات زيان آور با مصرف مداوم ماده مورد نظر همراه است .
 • 4/ نشانه ها و علائم ترك : در هنگام كاهش و يا توقف مصرف ماده بروز ميكنند .
 • 5/ سندرم وابستگي : A) تمايل شديد يا احساس اجبار براي مصرف B) بروز هرگونه مشكل در هنگام كاهش يا توقف مصرف C) بروز حالت فيزيولوژيك ترك در هنگام قطع يا كاهش D) وجود هرگونه شاهدي دال بر تحمل E) از دست دادن علاقه و بي اهميتي به مسائل مهم در گذشته F) تداوم مصرف ماده علرغم وجود شواهد مضر بودن آن . وجود 3 مورد کافی است .
 • مشكلات مربوط به الكل :
 • تعريف سطح ايمن : ( سطح بدون خطر مصرف الكل ) شامل 21u/w براي آقايان و 14u/w براي خانمها ( هر واحد معادل 8gr اتانول ) ميباشد . البته شرايطي لازم است كه شامل عدم مصرف تمام مقدار مجاز در يك جلسه و نيز داشتن روزهائي بدون مصرف . در خانمهاي باردار مصرف الکل ممنوع است .
 • سطوح خطرناك : سطحي است كه باعث بروز آسيب ميشود . بيش از 50u/w براي آقايان و بيش از 35u/w براي خانمها .
 • سندرم جنين الكلي : مصرف در بارداري جنين با اختلالات ظاهري در صورت ، وزن كم ، افت هوش و بيش فعالي ( حداقل 3 ماهه اول نبايد الكل مصرف كنند ) .
 • ناتوانيهاي عصبي رواني ناشي از مصرف الكل : 1/ حالتهاي غير عادي مسموميت 2/ پدیده ترك 3/ اختلالات مزمن يا تغذيه اي 4/ اختلالات رواني همراه .
 • 1/ حالت غير عادي مسموميت : بجز مستي دو سندرم ديگر را نيز شامل ميشود .
 • A) اختلال حافظه : از دست رفتن حافظه در حين دوره مسموميت . بصورت منظم روي دهد نشانه مصرف زياد به دفعات ميباشد و اگر مدت آن طولاني باشد نمايانگر مصرف مستمر الكل است .
 • B) مسموميت ايديوسينكراتيك ( مستي پاتولوژيك ) : تغييرات رفتاري ( اغلب بصورت پرخاشگري ) قابل ملاحظه در خلال دقايق اوليه پس از مصرف مقداري از الكل بدون مستي .
 • 11/88 ) 2/ پدیده ترك : ( سندرم ترك ) عمدتا نشانه ها در هنگام بيدار شدن از خواب ظاهر ميشوند . زودرس ترين و شايعترين ویژگی لرزش است . بي قراري و وحشت در مواجهه با موقعيتهاي عادي تهوع و استفراغ و تعريق شايع است . احتمال ايلوژن و توهم و در نهايت حملات تشنج و پس از 48h فرد دچار ديليريوم ترمنس ميشود . ديليريوم ترمنس حالت شديد سندرم ترك است و ویژگیهاي آن شامل A) مشخصات كامل ديليريوم مثل تيرگي شعور ، اختلال جهت يابي . اختلال در حافظه اخير ، وحشت و بي قراري B) ترمور خشن ، تعريق ، تاكي كاردي ، HTN ، اتساع مردمكها و بي خوابي و تب C) توهم بويژه بينائي و ترسناك D) دهيدراسيون و اختلال الكتروليتها ، لكوسيتوز ، ESR بالا و اختلال عملكرد كبدي . ديليريوم ترمنس 3-4 روز طول ميكشد و در خواب عميق و طولاني خاتمه مييابد . بيمار دوره را بخاطر نمي آورد . نشانه هاي اين سندرم با نوشيدن الكل از بين ميروند .
 • 3/ حالات سمي و تغذيه اي : شامل سندرم كورساكوف ، انسفالوپاتي ورنيكه و دمانس الكلي است .
 • 4/ اختلالات رواني همراه : افسردگي / اضطراب / ميل به خودكشي / تغيير شخصيت / حسادت بيمار گونه / اختلال عملكرد جنسي / توهم و توهم زدگي الكلي ( خطاهاي ادراكي ) .
 • آسيبهاي اجتماعي ناشي از الكل : بروز خشونت در خانواده / مشكلات عاطفي فرزندان / كاهش كارائي شغلي / بيكاري / سوانح رانندگي / جرم و بزهكاري .
 • پيشگيري از آسيبهاي حاصل از الكل : مستلزم استفاده از راههاي جمعي است با هدف كاهش ميانگين مصرف الكل در جامعه . در راههاي فردي هدف شناسائي و كمك به كساني است كه ميزان مصرف بالا دارند . در بيماريابي نشانه هاي طبي شك برانگيز شامل گاستريت ، اولسر پپتيك ، بيماري كبدي ، نروپاتي محيطي و صرع ميباشند . شرايط رواني مبهم شامل اضطراب افسردگي تمركز نامطلوب اختلال حافظه و جنسي نيز ميباشند . پرسش نامه AUDIT يا CAGE نيز براي بيماريابي استفاده ميشود .
 • بررسيهاي Lab : برآورد غلظت الكل / سنجش ميزان گاما گلوتامين ترانس پپتيداز در 80% بالا ، MCV يا حجم متوسط RBC در 60% و مقدار اورات كه در 50% افزايش دارند . مقدار اورات در خانمها ارزش ندارند ولي در مردها تست غربالگري خوبي است .
 • 89 ) درمان : اولين قدم مصاحبه و گفتگو . بعد درمان طبي ( Benz اولين انتخاب . اول کلردیازپوکساید و دوم دیازپام ) . داروهاي گروه نرولپتيكها ممنوع . تجويز كلرمتيازول نيز ممنوع . گروه درماني بيشترين روش روان شناختي درمان اين افراد است . جهت حفظ حالت اجتناب از الكل از دي سولفيرام استفاده ميشود ( انسداد آنزيم مانع متابوليسم الكل و تجمع استالدئيد و در نتيجه برافروختگي ، سردرد ، احساس خفگي ، طپش و اضطراب و خطر كولاپس عروقي قلبي ) .
 • 87 ) ترک بدون برنامه ریزی : ترک بدون برنامه با Benz کوتاه اثر ( لورازپام و کلونازپام ) است .
 • موراد كنتراانديكاسيون دي سولفيرام : بيماري قلبي اخير / افكار خودكشي / بيماري شديد كبدي / مصرف اخیر الکل . مصرف آن نبايد به فاصله كمتر از 12h از قطع الكل صورت گيرد . گروههاي خودياري مثل الكليهاي گمنام براي حفظ انگيزه ترك در بيمار مفيد هستند . پروگنوز خوب در درمان : بينش خوب / انگيزه قوي براي ترك / حمايت خانواده / شغل ثابت / ارتباطات قوي / كنترل افكار تكانه اي / داشتن توانائي براي تغيير عادت .
 • مواد روان گردان : ترياك و مشتقات / عوامل ضد اضطراب و خواب آورها / مواد محرك / مواد توهم زا / كانابيس / حلالهاي آلي . علل عمده مصرف مواد روان گردان : خواص داروئي / در دسترس بودن / عوامل فردي .
 • 4 علامت مشخص سوء مصرف مواد : یوفوریا ، کاهش لیبیدو ، دپرسیون تنفسی و مردمک P.Point .
 • انواع وابستگي :
 • علائم ترک مواد مخدر ( سندرم محرومیت ) : تمایل شدید بی قراری اسهال میدریاز کرامپ شکمی سیخ شدن موها و تاکی کاردی .
 • 1/ فارماكولوژيك : تغييرات در گيرنده ها و مكانيسمهاي مختلف سلولي ( ترياك و نيكوتين ) .
 • 2/ رواني : بصورت شرطي شدن عمل ميكند ( كانابيس ) .
 • عوامل موثر در ايجاد آسيب توسط مواد روان گردان : 1/ اثرات سمي اين مواد 2/ روش استفاده 3/ عواقب اجتماعي مصرف اين مواد . مصرف داخل وريدي از اهميت ويژه اي برخوردار است و با عوارض خطرناكي همراه ميباشد . تشخيص افراد معتاد انكار كننده بر اساس عوارضي مثل سلوليت ، پنوموني ، هپاتيت ، HIV ، تصادف و سوانح . نشانه هاي ترك و مسموميت ، محل تزريقات مكرر ، لباس آستين بلند در هواي گرم ، غيبت از مدرسه ، افت شغلي و تحصيلي و دزدي و آزمايش ادرار ( فقط LSD در ادرار مشخص نميشود ) .
 • پيشگيري : كاهش موارد مصرف و آموزش بهداشت ، تبليغ در رسانه ها و برداشتن علل اجتماعي .
 • درمان : ارزيابي نوع ماده ، مقدار مصرف ، راه مصرف و عواقب حاصل از مصرف و توانائي هاي فرد مهم است . سپس اهداف كوتاه مدت براي پرهيز از دارو را تعيين نمود . پروتکل ترک مواد استفاده از متادون است .
 • انواع مواد روان گردان : علائم ترک طی چند روز اول باشد علت هروئین ولی دیرتر باشد علت متادون است .
 • 6/88 ) 1/ ترياك و مشتقات آن : ايجاد حالت نشئگي ، تسكين درد ، سركوب سيستم تنفس ، يبوست ، كاهش اشتها و كاهش ميل جنسي ميشوند . مشتقات عبارتند از مورفين ، كدئين ، هروئين ، پتدين و متادون . هروئين بيشترين مصرف و بالاترين نشئگي را ايجاد ميكند . تحمل بسرعت ايجاد شده و منجر به افزايش مصرف ميشود . نشانه هاي ترك عبارتند از : ولع شديد ، بي قراري ، بي خوابي ، درد ، آبريزش بيني و اشك ريزش و تعريق ، كرامپهاي شكمي ، اتساع مردمك ، افزايش ضربان و عدم ثبات درجه حرارت بدن . در مورد هروئين نشانه ها 6h بعد ايجاد شده و ظرف 48h به حداكثر ميرسند . نارسی و LBW و يا نشانه هاي ترك در نوزاد ديده ميشود . جهت ترك هروئين از متادون استفاده ميشود و روان شناختي . براي درمان نگهدارنده نيز از متادون ، بوپرنورفين و يا LAAM . 60% بعد از 6 ماه باز ميگردند .
 • 91 و 89 ) 2/ داروهاي ضد اضطراب و خواب آور : شامل بنزوديازپينها ، باربي توراتها ، كلرمتيازول و گلوتتاميد . در بنزوديازپينها تا مدت 6-8W خطر وابستگي مطرح نميشود . سندرم ترك در اينها شامل تحريك پذيري ، اضطراب ، اختلال خواب ، تهوع ، ترمور ، تعريق ، تپش قلب ، سردرد و درد عضلاني است . ابتدا داروي كوتاه اثر بجاي طولاني اثر ميدهيم ( لورازپام بجاي ديازپام ) و تكنيكهاي كاهش اضطراب مثل گروههاي حمايتي . باربيتوراتها امروزه بندرت مصرف درماني دارند . نشانه هاي مسموميت شامل تكلم بي ربط ، پريشاني و عدم ارتباط ، افسردگي و خواب آلودگي و نيستاگموس . سندرم ترك شبيه الكل و خطر تشنج زياد است و خطر مرگ دارد . تجويز فنوتيازين در اينها ميتواند تشنج را تحريك كند .
 • 6/90 و 2/84 و 12/84 و 86 ) 3/ داروهاي محرك : شامل امفتامين ، كوكائين و اكستازي كه همگي باعث افزايش خلق ، بيش فعالي ، پرگوئي ، بيخوابي ، بي اشتهائي و خشكي دهان و اتساع مردمک ميشوند . اريتمي و كلاپس عروقي نيز محتمل است . برخي حس غير عادي زيرپوستي دارند ( فورميكاسيون ) طولاني مدت اختلال ادراك و تفكر ميدهند . امفتامين ميتواند سايكوزيس پارانوئيد مشابه اسكيزوفرنياي پارانوئيد دهد . اكستازي گاه مسموميت عصبي ميدهد . اين داروها براحتي تحمل ايجاد نميكنند و سندرم ترك بيشتر با كاهش خلق و كاهش انرژي مشخص ميشود . درمان مسموميت : آرام بخش و كنترل تب و اريتمي قلبي و انتي سايكوتيك .
 • 4/ عوامل توهم زا : LSD ، برخي قارچها و برخي داروهاي انتي كولي نرژيك صناعي ديدن صداها ، از بين رفتن مرز اشياء ، آهستگي گذشت زمان و رفتارهاي خطرناك از نشانه ها هستند . LSD تاكي كاردي و ميدرياز ميدهد . درمان : ضد اضطراب مثل ديازپام و قوت قلب دادن به بيمار جهت كنترل تجربيات ترس آور خود .
 • 5/ فن سيکلیدين : PCP يا گرد ملكوتي توهم زاي صناعي است . درمان با هالوپريدول يا ديازپام . ( آنتي كلي نرژيك ممنوع ) . Nyst و توهم و HTN و بی قراری و رفتار تهاجمی دارند .
 • 89 ) 6/ كانابيس : مثل الكل زمينه اي فرد را تشديد ميكند ( نشئگي / كسالت و ناراحتي ) . اختلال در تشخيص زمان و مكان ، قرمزي چشمها ، خشكي دهان و تاكي كاردي سندرم ترك نميدهد ولي وابستگي رواني ايجاد ميكند . درمان : ترك مصرف . تا 1W نشانه ها نروند كلرپرومازين ( آنتي سايكوتيك ) ميدهيم .
 • 7/ حلالهاي آلي : شامل پاك كننده ها ، چسبها ، بنزين و ائروسلها هستند . اختلال در تكلم و حواس و راه رفتن ، تهوع و استفراغ و توهم و كما . وابستگي رواني . درمان : حمايتي و اقدامات عمومي .
پاسخ
#2
باورمم نمیشه این همه عوارضو....خشکم زده
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان