رتبه موضوع:
 • 131 رای - 2.72 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
خلاصه دستیاری پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها
#1
 • ترتیب ایجاد AB ها : پنی سیلین -> متی سیلین -> وانکو -> داپتو -> لینزولید -> استرپتوگرامین و .
 • پنی سیلین و سفالوسپورین ها : مهمترین AB های مهار کننده سنتز دیواره باکتری . دارنده حلقه 4 ضلعی بنام بتالاکتام که برای فعالیت ضد باکتریال لازم است .
 • پنی سیلین ها : مکانیسم مقاومت استاف ها و اکثر گرم منفی ها ایجاد بتالاکتاماز ( پنی سیلیناز ) است . پنی سیلین از راه ادرار دفع و امپی و نفسیلین از صفرا دفع میشوند . در صورت التهاب از BBB عبور میکنند .
 • کاربرد :
 • داروهاي حساس به پني سيليناز با طيف اثر محدود : PG وPV سردسته و برای استرپ ، باسیل گرم مثبت ، اسپیروکت و انتخابی در سیفلیس و همراه جنتا موثر بر انتروکوک اما غیر موثر در برابر پنوموکک و استاف و نایسریا ( مقاوم هستند ) .
 • داروهاي مقاوم به پني سيليناز با طيف بسيار محدود : كلوگزا / متي / ناف / اگزاسيلين . در عفونت استافی بکار میروند اما استاف مقاوم به پنی سیلیناز هم داریم .
 • داروهاي حساس به پني سيليناز با طيف وسيع :
 • A/ امپي سيلين و اموكسي سيلين و كواموكسي كلاو : در انتروکوک و لیستریا امپی همراه جنتا . در Ecoli ، پروتئوس و هموفیلوس هم موثرند . با مهار کننده پنی سیلیناز سینرژیست میشوند .
 • B/ پيپراسيلين / تيكارسيلين : روی باسیلهای گرم منفی ( پسودوموناس ، انترو باکتر و کلبسیلا ) . با AG سینرژیست میشوند .
 • عوارض :
 • الرژی : کهیر ، خارش ، کم خونی همولیتیک ، متی سیلین ( نفریت ) ، نفسیلین ( نوتروپنی ) ، امپی ( راش ) .
 • اختلالات گوارشی : خوراکی بویژه امپی موجب تهوع و کولیت پسودوممبرانو میشود .
 • عوارض کاتیونی : در دوزهای بالا سبب هیپرناترمی یا هیپرکالمی .
 • سفالوسپورين ها : اکثرا تزریقی و دفع كليوي ولي برخي توسط صفرا ( سفوپرازون و سفتریاکسون ) دفع ميشوند . فقط نسل سوم از BBB عبور ميكنند . مكانيسم عمل و مقاومت شبيه پني سيلين است . اغلب بر گرم منفي ها موثرند .
 • 12/84 ) كاربرد باليني : استاف مقاوم به متی سیلین به سفالو هم مقاوم است .
 • 1/ نسل اول : سفالكسين / سفالوتين / سفازولين . موثر بر کوکسی گرم + ( استاف و استرپ ) و انواع Ecoli و کلبسیلا . غیر موثر بر گرم - و مقاوم به متی سیلین .
 • 2/ نسل دوم : سفوتتان / سفوكستين / سفوروكسيم / سفاكلور . فعالیت وسیع علیه گرم منفی ها ولی بی اثر بر گرم مثبت ها . سفوتتان و سفوکستین ( باکتروئید ) و سفورکسیم و سفاکلور ( هموفیلوس و موراکسیلا ) .
 • 3/ نسل سوم : توانايي نفوذ خوب به BBB بجز سفوپرازون و سيفكسيم . موثر بر گرم منفی مقاوم به بتالاکتام . غیر موثر بر انتروباکتر . سفوتاکسیم و سفتریاکسون موثرترین بر پنوموکوک مقاوم به پنی سیلین . سفتازیدیم علیه پسودوموناس . سفتی زوکسیم علیه باکتروئید . SD سفتریاکسون در اوتیت میانی معادل 10 روز اموکسی است .
 • 4/ نسل چهارم : سفپايم . اثر بر گرم مثبتها و منفی ها ( مخلوط نسل اول و سوم ) .
 • ازترئونام : منوباكتام موثر عليه باسیلهای گرم منفی ( كلبسيلا و پسودوموناس و سراشیای مقاوم به بتالاکتام ) و بي اثر بر گرم + و بي هوازيها .
 • كارباپنم ها : ايمي پنم / مروپنم . حساس به بتالاکتامازها و موثر بر گرم مثبتها ( پنوموکک مقاوم به پنی سیلین ) و باسیلهای گرم منفي و بي هوازي . ایم پنم انتخابی در انتروباكتر مقاوم . ایمی پنم همراه سیلاستاتین ( مهار کننده انزیم دی هیدروپپتیداز ) تجویز میشود . عوارض ایمی پنم گوارشی ، پوستی و در CNS است .
 • مهار كننده هاي بتالاكتاماز : كلاوولانيك اسيد ، سولباكتام و تازوباكتام . همراه پنیسیلینهای قابل تجزیه تجویز میشوند . مزیت مهار انزیم پنیسلیناز ( بتالاکتاماز ) .
 • سایر مهارکننده های سنتز دیواره سلولی :
 • وانكومايسين : باکتریسید ( کشنده ) و طيف اثر محدود و در گرم مثبت مقاوم به دارو ( استاف مقاوم به متي سيلين ( MRSA ) ، پنوموكك و انتروكوك مقاوم به پني سيلين / كوليت پسودوممبرانو خوراکی و پيشگيري از اندوكارديت در افراد حساس به پني سيلين . جذب خوراكي ندارد ولي در كوليت ميشود خوراكي مصرف شود . بدون تغيير از ادرار دفع ميشود . در اختلال کلیوی تعدیل می خواهد .
 • فسفومایسین : در عفونتهای مقاوم به بتالاکتاماز و کینولونی اثرات سینرژیک دارد .
 • باسيتراسين : به علت سميت شديد كليوي فقط مصرف موضعي دارد . مراحل پایانی ساخت دیواره سلولی گرم مثبتها را مختل می کند .
 • سيكلوسرين : بدليل سميت عصبي زياد ( لرزش ، تشنج و سایکوز ) فقط در سل مقاوم به داروي خط اول .
 • داپتومایسین : لیپوپپتید حلقوی جدید با طیف اثر مشابه وانکومایسین ولی موثر بر انتروکوکها و استاف مقاوم به وانکو . دفع کلیوی . عارضه اصلی میوپاتی ( بررسی منظم کراتین فسفوکیناز ) است .
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان