رتبه موضوع:
 • 152 رای - 2.72 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
خلاصه دستیاری برنامه ايمن سازي در ايران
#1
 • گروه هاي سني : زیر 1 ماه ، 1 ماهگی ( تا 1 ماه و 29 روز ) ، 2 ماهگی ( 89 روز ) ، یکسالگی ، شش سالگی
 • حداقل بين نوبتهاي مختلف واكسنها : سه گانه 1m ، فلج اطفال 1m ، بین اول و دوم HBV ، 1m و بین دوم و سوم ، 2m .
 • بيماريها و واكسنهاي مربوطه : BCG ، DTP ، DT دوگانه خردسال ، Td دوگانه بزرگسال ، OPV خوراکی و OPI تزریقی پولیو ، MMR ، TT ، HB هپاتیت B .
 • برنامه واكسيناسيون زمان تولد : بدو تولد ( BCG ، OPV ، HB ) / 2 ماه ( DTP ، OPV ، HB ) / 4 ماهگی ( DTP ، OPV ) / 6 ماهگی ( DTP ، OPV ، HB ) / 12 ماهگی ( MMR ) / 18 ماهگی ( DTP ، OPV ، MMR ) / 4-6 سالگی ( DTP ، OPV ) .
 • 80-88 ) نكات مهم :
 • 1/ شروع در نارسها ( کمتر از 37W با وزن بالای 2kg مثل افراد عادی ولی در زیر 2kg فقط هپاتیت B تا 4 نوبت ( 0 و 1 و 2 و 6 ماهگی ) ولی باز اینها بالای 1 ماهگی بیایند مثل نوزاد معمولی 3 نوبته است .
 • 2/ در صورت Exch یا دریافت خون مطابق جدول عادی است .
 • 3/ زردی هم مطابق بقیه .
 • 4/ در هموفیلی و بیماریهای خونریزی دهنده کلیه واکسنهای تزریقی باید زیر نظر پزشک باشند .
 • 5/ سوء تغذیه نه تنها مانع نیست بلکه باید به موقع واکسن بگیرند .
 • 89 ) 6/ شل بودن مدفوع یا سرماخوردگی و تب مختصر مانع نیست .
 • 7/ واکسن زنده ویروسی یا همزمان یا با فاصله 1 ماه از هم تزریق شوند .
 • 6/88 ) 8/ به علت تداخل واکسن زنده ویروسی با Ig باید 3-6 ماه فاصله بیفتد ( IM ، 3 ماه و IV ، 6 ماه ) .
 • 9/ گرفتن Ig هم تا 10 روز پس از واکسن ویروسی زنده باعث ابطال واکسن و باید 3 یا 6 ماه بعد بسته به نوع دریافت IM or IV تکرار شود ( Ig زیاد بگیرند ممکن است حداقل زمان افزایش یابد ) .
 • 10/ گاه فاصله بین 3 گانه ، فلج اطفال و نوبت اول و دوم هپاتیت را به 1 ماه میتوان کم کرد ( در مناطق صعب العبور ) .
 • 11/ زنان حامله ویروسی زنده ضعیف ممنوع ( بجز پولیو و تب زرد ) .
 • 12/ تزریق واکسن در ناحیه سرین بعلت خطر اسیب عصب سیاتیک ممنوع .
 • 13/ کمتر از 2 ساله ها در جلوی ران یا دلتوئید و بالای 2 سال قدام ران .
 • 14/ 2 واکسن تزریقی همزمان باید در دو ران زده شوند .
 • 15/ BCG باید در حد فاصل 1/3 فوقانی و 2/3 تحتانی بازو تزریق گردد .
 • 16/ در ایدز فقط BCG ممنوع است .
 • 17/ قطره فلج در اسهال شدید باید حداقل 1 ماه بعد تکرار شود .
 • 18/ HIV فاقد علامت مثل افراد نرمال ولی IPV تزریقی بهتر از OPV خوراکی و نیز BCG ممنوع .
 • 19/ در صورت استفراغ کمتر از 10 دقیقه بعد از OPV باید قطره تکرار شود .
 • 20/ پولیو صفر زمان خروج از زایشگاه تا 1 ماهگی ولی بعد از ان ضرورتی ندارد و بالای 18 سال نیز ضرورتی ندارد .
 • 21/ اترزی مری ، گاسترکتومی و نیز در نقص ایمنی اولیه و یا دریافت کورتون یا اشعه و یا لوسمی ، لنفوم و سرطان مثل HIV باید بجای OPV از IPV استفاده کنیم .
 • 22/ استامینوفن همراه واکسن ثلاث ( 3 گانه ) لازم است اما در صورت تب بالای 40 ( زیر بغل ) یا گریه مداوم بیش از 3h و یا تشنج ظرف 72h نوبت بعدی بجای 3 گانه از 2 گانه اطفال ( DT ) استفاده میکنیم .
 • 23/ در ضایعات مغزی پیشرونده نیز DTP ممنوع و باید DT بزنیم .
 • 24/ فاصله نوبت 3 و 4 ثلاث نباید کمتر از 6 ماه باشد .
 • 25/ بعد از پایان 6 سال و 11 ماه و 29 روز 3 گانه ممنوع و باید 2 گانه بالغین Td بزنیم .
 • 26/ در سابقه تشنج تحت کنترل DTP بلامانع است .
 • 27/ پس از 5 نوبت 3 گانه یا 2 گانه هر 10 سال باید تکرار شوند ( Td ) //// جهت ایمنی دیفتری به کلیه افرادی که واکسن کزاز لازم دارند 2 گانه بالغین Td بزنیم .
 • 28/ سنین باروری یعنی 15-49 سالگی .
 • 29/ ثلاث و 2 گانه را باید عضلانی عمیق بزنیم .
 • 30/ دوز یاداور HBV توصیه نمیشود .
 • 31/ تزریق انواع مختلف HBV در نوبتهای مختلف بلامانع است .
 • 32/ مادر HBSAg+ باشد باید طی 1W اول نوزادی علاوه بر واکسن Ig هم بدهیم ولی بعد از ان دیگر Ig فایده ندارد .
 • 33/ در هموفیلی HBV باید زیرجلدی تزریق شود .
 • 34/ نوزاد مادر HBSAg+ با واکسن و Ig باید در 9-15 ماهگی با بررسی Ab و HBSAg پیگیری شوند .
 • 35/ واکسن HBV هیچ منعی ندارد حتی در افراد HBSAg+ و حامله ها .
 • 36/ افرادی که باید واکسن هپاتیت B بگیرند شامل پرسنل بهداشت ، دیالیز و یا دریافت فراورده های خونی مثل تالاسمی و هموفیلی ، اعضاء خانواده گرفتار ، خانه سالمندان و مهد ها ، افراد پرخطر جنسی و اعتیاد تزریقی ، افراد هپاتیت C و زندانیان .
 • 37/ 3 ماه پس از اخرین واکسن HBV در افراد پرخطر باید سطح HBSAg چک و اگر کمتر از 10 باشد با دوز 2 برابر 3 بار دیگر تکرار شود ولی سایرین نیاز به بررسی ندارند .
 • 6/90 و 84 ) نقص ایمنی اولیه و واکسیناسیون : واکسن ویروس زنده ( MMR و OPV ) ممنوع و به جای OPV ( زنده ) از IPV ( کشته شده و تزریقی ) استفاده کرد . BCG هم ممنوع . در TEF و گاستروستومی و HIV نیز IPV میدهیم .
 • نقص ایمنی هومورال ( اگاماگلوبولینمی وابسته به x یا بروتون ) : ویروسی زنده ممنوع . در CVID Ab ضد انتی ژن کزاز و دیفتری و پنوموکک ندارند پس واکسن اینها نیز ممنوع است .
 • نقص ایمنی سلولی ( مثل ایدز ) : واکسن BCG و نیز در صورت وجود بجای OPV خوراکی زنده از IPV تزریقی کشته استفاده شود .
 • واكسيناسيون 7-18 ساله ها : زمان مراجعه ( Td ، OPV ، MMR ، HB ) / یک ماه بعد ( تکرار ) / یک ماه بعد ( Td ، OPV ) / 6 ماه بعد تا 1y بعد ( Td ، OPV ، HB ) / 10y ( Td و تکرار هر 10y) .
 • واكسيناسيون سنين باروري ( 15 - 49 ) : 5 دوره Td به فاصله 0 و 1 و 6 و 12 و 12 ماه و بعد هر 10y .
 • واكسيناسيون زنان باردار : 2 نوبت Td موقع مراجعه و یک ماه بعد .
 • واكسن هاري پس از مواجهه Post Exposure : 1. شستشوي موضع با اب فراوان 2 . واكسيناسيون كزاز . 3 . واكسيناسيون هاري كه 5 دوز 1mg و در بالغین در دلتوئید و در اطفال در قدام ران میزنیم ( گلوتئال ممنوع ) . روزهاي ( 0/3/7/14/21 OR 28 ) ( واکسن در حاملگی ازاد ) و علاوه بر ان ايمونوگلوبين ضد هاري 20u/kg.RbIg در اطراف محل گاز گرفتي ميزنيم . اين Ig را تا 7 روز و پس از اولین دوز واکسن ميتوانيم بدهيم و بعد از 7 روز فايدهاي ندارد چون خود واكسن تا ان موقع Ig توليد كرده . تمام دوز اطراف زخم و باقیمانده ان عضلانی دورتر اما مخاطی ممنوع . کورتون هم ممنوع مگر اندیکاسیون باشد .
 • واكسن مننژيت : واکسن 2 ظرفیتی برعلیه گروههای A و C مننگوکوک برای سربازان و . . . بالای 2y یک دوز 0.5mgSQ . زیر 2y ، 2 دوز واکسن به فاصله 2-3 ماه . در حامله ازاد . برای حجاج نیز نباید از 2y قبل یا 10 روز قبل از ورود به عربستان باشد ( برای حجاج 4 ظرفیتی ) .
 • 87 ) سرم ضد كزاز : تتابولین فقط در زخم ( کثیف و سابقه واکسن نامشخص یا کمتر از 4 بار ) . واکسن هم در صورت کمتر از 4 بار یا زخم تمیز بالای 10 سال گذشته یا زخم کثیف بیش از 5 سال گذشته باشد .
 • واكسن تب زرد : در کانادا و افریقا بومی و در مهاجرت به مناطق اندمیک نیز لازم است . تا 10 سال اعتبار واکسن است مشروط به تزریق قبل از 10 روز از مسافرت . تزریق با واکسنهای اصلی منعی ندارد ( OPV ، IPV ، سرخک ، BCG ، تیفوئید ، کزاز ، دیفتری ، سیاه سرفه ) اما ممنوع با واکسن وبا ، تزریقی تیفوئید ، پاراتیفوئید A و B و باید حداقل 3w فاصله .
 • منع مصرف واكسن تب زرد : حساسیت به Pr تخم مرغ ، زیر 6 ماهگی ( اما باردار و اطفال بالای 4 ماه عازم به مناطق اندمیک بلامانع ) .
 • انواع واكنشهاي سرمي :
 • 1/ انافيلاكسي : علت اغلب تزریق مجدد سرم یا پادزهر دامی ( کهیر ، خارش ، سختی تنفس ، تب ، کبودی ، ادم ریه ، غش ، بیهوشی و مرگ ) .
 • 2/ بيماري سرم : 6-10 روز پس از تزریق سرم دامی و گاه زودتر . شدت به مقدار سرم تزریقی بسته است ( تب و کهیر و خارش و تورم غدد لنفاوی و طحال ) . با دفع سرم طی یک هفته خودبخود خوب میشوند .
 • 3/ واكنش موضعي ارتوس : تزریق IM سرم دامی به شخص دارای Ab ضد این سرم در خون باعث این واکنش به جای واکنش عمومی ( سرم سیکنس ) میشود . گاه تا نکروز محل تزریق پیش میرود . علت ارتوس ایجاد ترکیب غیر محلول پادگن با پادتن IgG در محل تزریق است .
پاسخ
#2

زمان نگهدای واكسن پس از باز شدن ویال در مراكز ارائه خدمات ایمن‌سازی

1ـ واكسن های فلج اطفال، سه گانه، دوگانه، كزاز و «هپاتیت ب» پس از باز شدن ویال در مراكز ارائه خدمات ایمن‌سازی، در صورتیكه شرایط زنجیره سرما و سترونی حفظ شود، تا پایان تاریخ انقضاء به شرطی كه بیش از یك ماه از زمان باز شدن ویال نگذشته باشد، قابل مصرف است.
تبصره: در تیم های سیار واكسیناسیون، و یال واكسن های باز شده باید در پایان كار روزانه دور ریخته شود، ولی ویال های باز نشده به شرط رعایت كامل زنجیره سرما باید در روزهای بعد در اولویت مصرف قرار گیرد.
2ـ ویال های آماده شده واكسن MMR و ب.ث.ژ كه مصرف نشده است، باید 6 ساعت پس از آماده‌سازی دور ریخته شوند.
3ـ هر یك از ویال های باز شده در شرایط زیر باید بلافاصله دور ریخته شوند:
الف: اگر شرایط سترونی به طور كامل رعایت نشده باشد.
ب: اگر شواهدی دال بر احتمال وجود آلودگی واكسن مانند غوطه‌ور شدن ویال محتوی واكسن پس از باز شدن در یخ آب شده داخل یخدان، وجود ذرات قابل رؤیت در ویال واكسن و یا ترك خوردگی و یال واكسن
4ـ چنانچه این تغییرات در ویال های باز نشده مشاهده شود، باید با حفظ كامل زنجیره سرما، واكسن به رده بالاتر برگشت داده شود.

انواع واكسن ها، مقدار، راه تجویز و شرایط نگهداری آنها
نام واكسن
ماهیت
مقدار و راه تجویز
شرایط نگهداری در محل واكسیناسیون
 1. سه گانه
  توكسوئید كزاز، توكسوئید دیفتری و باكتری كشته شده سیاه سرفه
  0/5 میلی لیتر، عضلانی
  8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)
 2. دو‌گانه
  توكسوئید كزاز و توكسوئید دیفتری (خردسالان و بزرگسالان)
  0/5 میلی‌لیتر، عضلانی
  8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)
 3. كزاز
  توكسوئید كزاز
  0/5 میلی‌لیتر، عضلانی
  8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)
 4. ب.ث.ژ
  باسیلن كالمت و گرن
  زیر یكسال 0/05 میلی‌لیتر داخل جلدی، بالاتر از یك سال 0/1 میلی لیتر داخل جلدی
  8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)
 5. MMR
  ویروس زنده ضعیف شده سرخك، اوریون و سرخجه
  0/5 میلی‌لیتر، زیر جلدی
  8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)
 6. فلج اطفال
  1. ویروس سه‌گانه زنده ضعیف شده
   2 قطره خوراكی
   8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)
  2. ویروس كشنده شده
   0/5 میلی‌لیتر، زیر جلدی یا عضلانی
   8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه فوقانی یخچال)
 7. «هپاتیت ب»
  آنتی ژن سطحی ویروس
  برای كودكان زیر ده سال، 0/5 میلی‌لیتر و برای افراد ده سال و بالاتر یك میلی لیتر در عضله، برای نوزادان دیالیز و تالاسمی دو برابر مقدار توصیه شده
  8ـ2 درجه سانتیگراد (طبقه میانی یا پایینی یخچال)
توضیح:

1ـ در خصوص طریقه مصرف واكسن ها چنانچه دستورالعمل مشخصی از طرف مركز مدیریت بیماری ها ارسال نشده باشد مراعات دستورالعمل كارخانه سازنده ضروری است.
2ـ واكسن های سه گانه، كزاز، دوگانه و «هپاتیت ب» در مقابل یخ‌زدگی تغییر ماهیت می‌‌دهند، در این صورت، از مصرف آن باید جدداً خودداری كرد.
3ـ كلیه واكسن ها باید تا لحظه تجویز در دمای ذكر شده نگهداری شوند. (در یخچال نگهداری شود).
4ـ حلال واكسن های MMR و ب.ث.ژ در واحد مصرف كننده نیز باید در دمای ذكر شده نگهداری شود.
http://www.professorsoltanzadeh.com
پاسخ
#3
واقعا عالی میشه اگه طرح اجرا بشه والا الان که اکثر مواد غذایی و میو ه ها و سبزیجات به خود خود رشد نمی کنند به قول گفتنی به مرغ آمپول هورمونی می زنند به میوه هایی مثل پرتقال هم همینطور و بماند اصلا نمی دونیم چی بخوریم که سالم باشه و ایمنی بدن دچار مشکل نشه
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان